La Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya

SOM AVHIC

L’Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya (AVHIC) és una entitat que té per objecte aplegar tècnics especialitzats en els àmbits de la higiene i tecnologia alimentàries, salut pública i medi ambient.

L’AVHIC va ser fundada l’any 1993 per un grup de veterinaris, i actualment aglutina a més de 200 membres de diferents titulacions, que presten els seus serveis tant a l’empresa privada com a l’administració pública.

Per tal de dur a terme els seus objectius, l’AVHIC està estructurada en grups de treball, amb un àmbit d’actuació estès per tot Catalunya, i amb un primordial que és la formació permanent dels seus membres. Així l’AVHIC col.labora amb altres associacions i entitats a ns, d’àmbit estatal i europeu.

L’associació està inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 14.546.

 

ON ESTEM?

La nostra adreça és:

AVHiC Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya
Av.República Argentina 21-25
08023 BARCELONA
Tel.: 932.112.466 Fax: 932.121.208
Correo electrónico: avhic@avhic.com
Twitter: @AVHiC1993

x