L'Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya

SOM AVHIC

L’Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya (AVHIC) és una entitat que té per objecte aplegar tècnics especialitzats en els àmbits de la higiene i tecnologia alimentàries, salut pública i medi ambient.

AVHIC va ser fundada l’any 1993 per un grup de veterinaris, i actualment aglutina a més de 200 membres de diferents titulacions, que presten els seus serveis tant a l’empresa privada com a l’administració pública.

Per tal de dur a terme els seus objectius, AVHIC està estructurada en grups de treball, amb un àmbit d’actuació estès per tot Catalunya, i amb un primordial que és la formació permanent dels seus membres. Així AVHIC col·labora amb altres associacions i entitats afins, d’àmbit estatal i europeu.

L’associació està inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 14.546.

Aquí podeu consultar els estatuts.

 

ON ESTEM?

La nostra adreça és:

AVHiC Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya
Av. República Argentina 21-25
08023 BARCELONA
Tel.: 932.112.466
Fax: 932.121.208

Twitter: @AVHiC1993

Instagram: avhic_cat

 

SOCIS FUNDADORS AVHIC ACTA FUNDACIONAL 1993

 1. Isidre Ferran i Allue
 2. Joan Riu Salvans
 3. Jordi Ferres Padró
 4. Daniel Gimenez Roig
 5. Xavier Altet Torne
 6. Juan Antonio Simon Soria
 7. Montse Bertran Padrós
 8. Antoni Colomer Giner
 9. Pilar Gumà i Solernou
 10. Magno Maneu Marcos
 11. Carme Chacon Villanueva
 12. Elisabet Cardoner Martí
 13. Gemma Nestares Garcia
 14. Esther Bigas i Vidal
 15. Lluïsa Mas Mayor
 16. Esther Barberà Orus
 17. Mª Rosa Feu Toca
 18. Joaquim Sabaté i Aranda
 19. Javier de Benito Langa

 

Junta 1993-1994

Maria Rosa Feu i Toca, presidenta
Isidre Ferran i Allué, secretar
Esther Bigas i Vidal, tresorera
Montserrat Beltran i Padrós, vocal
Daniel Giménez i Roig, vocal
Antoni Colomer i Giner, vocal
Esther Barberà i Orús, vocal

 

Junta 1994-1996

Isidre Ferran i Allué, president
Maria del Mar Serra i Pesquer, secretària
Maria Carme Briceño i Ruiz, tresorera
Ricard Farré i Urgell, vocal
Daniel Giménez i Roig, vocal
Albert Montferrer i Ballester, vocal
Jaume Panadés i Gella, vocal

 

Junta 1996-2001

Daniel Giménez i Roig, president
Ricard Farré i Urgell, vice-president
Esther Bigas i Vidal, secretària
Isidre Ferran i Allué, tresorer
Albert Montferrer i Ballester, vocal
Maria Mar Serra i Pesquer, vocal
Carme Chacón i Villanueva, vocal
Anna Alsina i Iglesias, vocal de medi ambient

 

Junta 2001-2004

Daniel Giménez i Roig, president
Ricard Farré i Urgell, vice-president
Joan Cots i Gonfaus, secretari
Isidre Ferran i Allué, tresorer
Pere Joan Alsina i Cuscó, vocal
Oriol Brutau i Izquierdo, vocal
Eduard Ponce i Martínez, vocal
Anna Alsina i Iglesias, vocal de medi ambient

 

Junta 2004-2008

Daniel Giménez i Roig, president
Ricard Farré i Urgell, vicepresident
Joan Cots i Gonfaus, secretari
M. Paz Aguilar Fernández, tresorer
Mercè Almirall Hill, vocal
Pere Joan Alsina i Cuscó, vocal
Oriol Brutau i Izquierdo, vocal
Eduard Ponce i Martínez, vocal
Isidre Ferran i Allué, vocal de medi ambient

 

Junta 2006-2008

Joan Cots i Gonfaus, president
Isidre Ferran i Allué, vicepresident
Mercè Almirall i Hill, secretària
Mª Paz Aguilar Fernández, tresorera
Àngels Videla i Ces, vocal
Vicens Solé i Batet, vocal
Pilar Castro i Sot, vocal
Jordi Gisbert i Loren, vocal
Guadalupe Rodriguez i García, vocal

 

Junta 2008-2010

Joan Cots i Gonfaus, president
Isidre Ferran i Allué, vicepresident
Mercè Almirall i Hill, secretària
Guadalupe Rodriguez i García, tresorera
Mª Paz Aguilar Fernández, vocal
Àngels Videla i Ces, vocal
Daniel Abarca i Taura, vocal
Pilar Castro i Sot, vocal
Jordi Gisbert i Loren, vocal


Junta 2010-2012

Joan Cots i Gonfaus, president
Isidre Ferran i Allué, vice-president
Mercè Almirall i Hill, secretària
Guadalupe Rodríguez i García, tresorera
Jordi Gisbert i Loren, vocal
Daniel Abarca i Taura, vocal
Pilar Castro i Sot, vocal
Raül Cervera Moreno, vocal
Mònica Saltor i Jacas, vocal


Junta 2012-2014

Mercè Almirall i Hill, presidenta
Jordi Gisbert i Loren, vicepresident
Raül Cervera i Moreno, secretari
Pilar Castro i Sot, tresorera
Isidre Ferran i Allué, vocal,
Mònica Saltor i Jacas, vocal
Daniel Abarca i Taura, vocal, 
Susana Chacon i Villanueva, vocal
Marisol Pascual i Solà, vocal


Junta 2014-2018

Mercè Almirall i Hill, presidenta
Jordi Gisbert i Loren, vicepresident
Raül Cervera i Moreno, secretari
Daniel Abarca Taura, tresorer
Pilar Castro Sot, vocal
Mònica Saltor Jacas, vocal
Marisol Pascual Solà, vocal
Lluis Riera Punyet, vocal
Samuel Portaña Tudela, vocal

 

JUNTA 2018-ACTUALITAT

Jordi Gisbert i Loren, president
Pilar Castro Sot, vicepresidenta
Mercè Almirall i Hill, tresorera
Mònica Saltor Jacas, secretària
Raül Cervera i Moreno, vocal
Daniel Abarca Taura, vocal
Juan Ramón Hidalgo Moya, vocal
Lluís Riera Punyet, vocal
Samuel Portaña Tudela, vocal

x