La vida útil en productes elaborats i envasats

Conferència online
dimecres 15 de jul.. 2020

La vida útil o durabilitat dels aliments, especialment dels productes elaborats, és un dels aspectes més valorats per part dels elaboradors, comercialitzadors i consumidors i per això moltes de les estratègies d’innovació es focalitzen en la seva extensió. 

La conferència, en format web, pretén explicar els conceptes clau entorn a la vida útil dels aliments elaborats i envasats, quins són els factors clau que la determinen i com es poden gestionar per optimitzar-la. 

La legislació vigent reconeix que el control de la vida útil dels aliments constitueix una de les mesures preventives relatives al producte per garantir el compliment dels estàndards de seguretat fins al moment del consum. La determinació de la vida útil dels aliments, especialment els microbiològicament peribles i que poden comportar un risc per la salut del consumidor, s’ha de basar en l’avaluació del comportament dels perills identificats com a rellevants per al producte en qüestió, tenint en compte la formulació i característiques dels productes, els tractaments tèrmics o altres tipus de transformació o conservació, sistema d’envasament i condicions raonablement previsibles de distribució, conservació, venda i ús. 

En aquest marc, s’explicaran els enfocaments metodològics i les eines disponibles per a la determinació i validació de la vida útil dels aliments elaborats i envasats. 

Programa La vida útil en productes elaborats i envasats

Informació d'interès

Conferència online
Finalitzada

Dates i horaris

Wednesday, 15 July 2020, de 16:00 a 18:00.

Preu socis

0,00 €

Preu no socis

0,00 €

Tarifa reduïda (jubilat, estudiant o col·legiat). És necessari presentar justificant.

0,00 €

Lloc de realització

De manera excepcional, atesa la situació actual, el curs s’impartirà a través d’una plataforma digital (Go to webinar) que permet crear aules virtuals. Els assistents poden utilitzar tant el mòbil com l’ordinador. Caldrà instal·lar l’aplicació per poder assistir a la conferència.

Ponent

Dra. Sara Bover i Cid

Cap del Programa de Seguretat Alimentària de l'IRTA (Monells, Girona). La seva activitat de recerca s'enfoca en la millora de la seguretat i qualitat microbiològica dels aliments a través de tecnologies de processament i conservació; en particular en l'estudi i modelització del comportament bacterià per la seva aplicació en l'avaluació i gestió de riscos microbiològics, liderant i participant projectes d'investigació nacionals i internacionals. 

Inscripcions

Assistència gratuïta amb inscripció prèvia (obligatòria) a la web d'AVHIC (www.avhic.com). 

Preferència d’inscripció per als socis d’AVHIC i els Col·legiats Veterinaris. 

Fins el divendres 3 de juliol: inscripció exclusiva per als socis d’AVHIC i Col·legiats Veterinaris

Altres dades

Aforament màxim: 100 inscrits

La conferència s’impartirà en català.

Finalitzada
x