Amb els aliments, seguretat és salut

divendres 22 de febr.. 2019

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i la Direcció de Comerç de l’Ajuntament han promogut una acció per a promocionar la seguretat alimentària. Es tracta de cinc vídeos divulgatius adreçats a tots els comerços alimentaris i establiments de restauració de Barcelona amb l’objectiu principal d’enfortir el coneixement i la cultura de seguretat alimentària mitjançant la informació, educació i sensibilització.

La sèrie de 5 vídeos musicals, anomenada “Amb els aliments, seguretat és salut”, cantats en català, de curta durada i amb missatges clau sobre seguretat alimentària, permet conèixer les condicions sanitàries necessàries per a treballar de forma segura. La informació exposada és una visió general i no substitueix el compliment de les condicions regulades per la normativa vigent.

Amb aquests vídeos s’obté una primera informació sobre les condicions d’higiene i seguretat en diferents aspectes:

  • Condicions sanitàries de les estructures i equipaments.
  • La neteja i higiene de les instal·lacions, equipaments i del personal.
  • Pràctiques de manipulació higièniques per treballar amb aliments.
  • Gestió dels sistemes d’autocontrol sanitari.

Tots els vídeos estan subtitulats en 5 idiomes: català, castellà, anglès, xinès i urdú.

https://www.aspb.cat/bcnalimentssegurs

x