XI Jornada de seguretat alimentària i administració local

dimecres 4 de jul.. 2018

Les formes de comercialització d’aliments han evolucionat molt durant els darrers anys i mostren una tendència a la innovació i la diversificació. Ens trobem davant de consumidors més formats, exigents i diversos i, junt als canvis socials i tecnològics, s'està generant un impacte que les administracions públiques han de gestionar. Entre els reptes que cal afrontar podem destacar els derivats de les innovacions tecnològiques com la venda per internet; l’impacte de les xarxes socials; la producció i venda en circuit curt; l’aparició de productes i fórmules de venda alternatius; l’economia col·laborativa; les modalitats alternatives de restauració com el Foodtruck o la restauració i preparació d’aliments en domicilis i/o a domicili; o la tendència a adquirir i prendre aliments en qualsevol lloc i moment, els quals no son més que alguns exemples del que pot generar una societat cada vegada més diversa i innovadora.

L’objectiu de la Jornada és reflexionar i compartir experiències sobre les noves formes de comercialització d’aliments i els reptes que plantegen a les administracions responsables del control en seguretat alimentària. La Jornada està adreçada a totes les persones que tenen responsabilitats en matèria de seguretat alimentària en els ens locals de Catalunya.

Inscriu-te a https://formularis.diba.cat/diba/salutpubilca/xi-jornada-seguretat-alimentaria-administracio-local

x